Devletin Bir Büyük Adımı İlaç Sektörünün Bir Belirsizliği Daha…

Apr 6th, 2011 | By admin | Category: Workshop Entellektüel Bakış

Aile hekimine olan gereksinim ilk kez 1923 yılında Francis Peabody tarafından gündeme getirilmiştir. Francis Peabody, tıp bilimlerinde oluşan aşırı uzmanlaşma sonucu hastaların ortada kaldığını ve kapsamlı ve kişisel sağlık hizmeti veren bir uzmanlık dalının gerekliliğini vurgulamış bunun sonucunda aile hekimliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması 1950′lerde başlamıştır. Aile hekimliğinin, İngiltere’de, ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanınması 1965 yılında olmuş, 1966 yılında American Medical Association tarafından Milis Raporu ve Willard Raporu olarak bilinen iki raporun yayınlanması sonucu birincil bakım konusunda çalışan, yeni bir uzmanlık dalı olan “Aile hekimliği” tanınmıştır 1969’da “Amerikan Aile Hekimliği Board”u (ABFP) oluştu ve aile hekimliği uzmanlığı doğmuş oldu.1978 Yılında yapılan Alma Ata Konferansı’nın çok önemli sonuçlarından birisi de dünya ülkelerine çağdaş tıp anlayışının bir sonucu olarak “2000 Yılında Herkese Sağlık” başlığı altında toplanan bir kısım hedefler ve stratejiler gösterilmiş olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü & Dünya Aile Hekimleri Örgütü (WONCA) bir işbirliği gerçekleştirmektedir.

30 Yıllık gelişimini tamamlayan ve günümüzde faal olarak çalışan aile hekimliği, Amerikan sağlık sisteminde çok önemli role sahiptir. İstatistiklere göre diğer tüm branşlardan fazla günde en çok hasta bakan uzmanlık dalıdır. 2000 yılında 822 milyon hekim muayenesinin 199 milyonu aile hekimliği uzmanları tarafından yapılmıştır. Dahiliye uzmanları 126 milyon ve Çocuk Sağlığı uzmanları 104 milyon hasta bakmışlardır. Günümüzde Amerika’da aile hekimliği uzmanları Dahiliye Uzmanlarından sonra sayıca 2. sıradadırlar.

Avrupa Topluluğu 1 Ocak 1995′te yürürlüğe giren bir kararla birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışacak hekimlerin fakülte sonrası en az 2 yıl eğitim almasını zorunlu kılmış, 1 Ocak 1996′da ise eğitim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. Günümüzde uygulamada ve adlandırmada farklılıklar olsa da dünya ülkelerinin bir çoğunda Aile Hekimliği birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Ülkemizde Aile Hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun 24.11.2004 tarih ve 25650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda 15.09.2005 tarihinde Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına ilk olarak Düzce ilimizde geçilmiştir. Halen 81 ilimizde birinci basamakta Aile hekimliği modeli uygulanmaktadır. Aile Hekimliği uygulama yönetmeliği 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Aile hekimliğinin tarihçesi ve temelleri üzerine bu kadar konuştuktan sonra ilaç sektörüne olan yansımlarından kısaca bahsetmek istiyorum:

- Aile hekimleri, Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri uyarınca uzman hekimler tarafından reçete edilebilen birçok ilacı yazma yetkisine kavuşavaklardır.

- Sürekli kullandığı ilacını sağlık ocağı sisteminde yazdıramayan birçok hastanın hastanelere başvurmasına gerek kalmayacaktır.

- Aile hekimleri giderleri için her ay belirli oranda ödenek almaktadır.

- Aile hekimleri puantaj & performans sistemine tabidir ve mesai saatleri içerisinde ilaç firması ziyaretlerine izin verilmemektedir.

İlaç firmaları ziyaretlerinin belgelenmesi durumunda aile hekiminden 10 puan düşülecektir. Bu nedenle işini kaybeden bir aile hekimi ilaç firmasını mahkemeye verebilir mi? Firmalar nasıl bir yol izlemelidir?

Aile hekimleri devletten her ay ihtiyaçları için ödenek almalarına rağmen, eksikleri için ilaç firmalarından bazı taleplerde bulunmaktadırlar. Ancak bunun karşılığında demirbaş kaydı – makbuz gibi evraklar verememektedirler çünkü aile hekimleri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlıdır ve bu kurumlar bu tür evrakları firmalara teslim etmemektedirler. Peki bu durumda firmalar gelen isteklere karşı nasıl bir tutum sergilemelidirler?

Aile Hekimliği Sistemi, özel sağlık sigortası kullanan 1.000.000’un altındaki mutlu azınlık dışında halkımızın sağlık & ilaca erişiminde kilit rolü oynamaktadır. Ancak bu hizmet sırasında ilaç reçetelenmesi aşırı artmıştır. Devletin 2011 Yılı için ayırdığı ilaç harcamaları Ocak & Şubat 2011’de neredeyse bütçeyi iki kat aşmıştır. İlaç sektörü bir fiyat iskonto darbesi daha aile hekimliği sistemi nedeniyle mi yiyecektir?

Kısacası hükümet Genel Sağlık Sigortası ile başlayan devrimlerine bir yenisini aile hekimliği ile eklemişken, ilaç sektörü bir yeni belirsizliğe daha sürüklenmiş ve her zamanki gibi günlük satışını tutturma kaygısı ile hayatına devam etmektedir.

Leave Comment


シアリス バイアグラ ed 治療 勃起不全