Farmaskop Yazıları

Pharmacoeconomics & Future Expectations

Mar 12th, 2011 | By admin | Category: Farmaskop Yazıları

While the reimbursement of health expenses from goverment budgets appear to be extremely tough, limited funding sources get scarcer day by day. The efficacy & safety claims are now replaced by cost effectiveness approach. Briefly; “better care at better cost” is the future vision.Ülkemizde Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonominin Güncel Durumu ve Gelecekten Beklentileri

Mar 12th, 2011 | By admin | Category: Farmaskop Yazıları

Kısıtlı kaynaklar her geçen gün azalmakta ve sağlık harcamalarının kamu bütçesinden karşılanması daha da zorlaşmaktadır. Gelinen noktada etkinlik ve güvenilirlik kavramları yerini maliyet etkinlik yaklaşımına bırakmıştır. Kısacası; “en düşük harcama ile en iyi sağlık hizmetini verebilmek günümüzün ve geleceğin vizyonudur.
シアリス バイアグラ ed 治療 勃起不全